universe-bottom-black-gradient

Naše služba 3D tisku DLP

Při této technologii 3D tisku se z fotocitlivé pryskyřice (resinu) vytvářejí hmotné objekty, tak že se ozařují vrstvu po vrstvě pomocí ultradetailního projektoru u DLP či obrazovky u LCD. Jedná se o nejpřesnější technologii 3D tisku, při které se přesnost měří v mikrometrech (milióntina metru nebo tisícina milimetru). Projektor či obrazovka najednou ozařují celou vrstvu. Nevykreslují tak plochu bod po bodu, jako při stereolitografii, kde je toto prováděno pomocí laseru. Z tohoto důvodu jsou tyto technologie rychlejší než starší metoda stereolitografie. Výhodou DLP / LCD technologie 3D tisku oproti původní SLA je i to, že si vystačí s mělčí vaničkou na pryskyřici. Hlavní rozdíl mezi DLP technologií a LCD je, že DLP metoda je přesnější oproti LCD, ovšem ta je zase levnější.